دوستان سلام نوزاد از چند روزگی لبخند میزنه؟؟

۴ پاسخ

از اواخر دوماهگی واکنش های بچه بیشتر میشه

سلام
پسرمن امرور یکماهش هست دو سه روزی میشه که به لبخندهامون جواب میده و لبخند میزنه

اکثرا از اول تو خواب میخندن حدود ۱ ماهگی تو بیداری هم میخندن ولی خنده هاشون غیر ارادی هست
از ۱ ماهگی به بعد کم کم خنده هاشون اجتماعی میشه و از ۲ ماهگی بیشتر میخنده

دختر من از همون اولین روز تو خواب خندید پنج روزگی به بعد هم تو بیداری هم میخنده

سوال های مرتبط

مامان محمدحسین مامان محمدحسین ۱ ماهگی
آواتار مامان امیتیس مامان امیتیس امیتیس ۱ ماهگی
از روز اول که میشنوه از ۲۰ تا ۲۵ سانتی هم محو میبی ... ادامه پاسخ
مامان محمد مامان محمد روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان گندم و گیوا مامان گندم و گیوا گندم و گیوا هفته سی‌وششم بارداری
بعد از ۱ماهگی کم کم از تاریه دیدش کم میشه
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی روزهای ابتدایی تولد
دوست من بچش ۴ماهشه هنوز تاصبح بیداره بیشترموقع ها. ... ادامه پاسخ
مامان محمد مامان محمد روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان نیکا مامان نیکا نیکا ۲ ماهگی
بعد تولد تو بیمارستان بهشون واکسن ب ث ژ و هپاتیت م ... ادامه پاسخ
;