۴ پاسخ

سلام شاید رفلاکس داره

اگه پینیری باشه وزن میگیره نی نیت عزیزم

پنیری اشکال نداره من بردمش دکتر گفت اگه پنیرکی بالا بیاره اشکال نداره

رفلاکس نداره ؟ پسرم من اونجوری بود بردم دکتر رفلاکس داره

سوال های مرتبط

آواتار مامان فراز مامان فراز فراز ۸ ماهگی
برای آب دهنشم زیاد لبشو نگیرین دیگه آب دهنش نمیاد
آواتار مامان حسین کوچولو مامان حسین کوچولو حسین کوچولو ۳ ماهگی
سلام اگه در روز بیشتر از ۴ بار بالا میاره و شیر صا ... ادامه پاسخ
;