۵ پاسخ

سلام.مامانِ گل؛؛؛دلیلش رفلاکس معده هست‌.بچه ای که رفلاکس داره سینه شو میده جلو و سرشو میده عقب.ببرش دکتر

عزیزم شیطونی میکنه نگران نباش

سلام.بازیگوش.میخواد بلندش کنی بچرخونی

احساس ميكنه مستقل شده تعادلش و از دست ميده.. پسر منم همينكارو ميكنه

دلیلش دلدرده خانومی نگران نباش ببرش دکتر

سوال های مرتبط

آواتار مامان سمیر مامان سمیر سمیر ۷ ماهگی
روی فرش افتاد؟چجوریه بیحاله یا نه خوبه؟چند ساعت نز ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سلین مامان سلین سلین ۸ ماهگی
شاید شیرت با فشار میره تو دهنش
نمیتونه میک زدن و ف ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هلنا گلی مامان هلنا گلی هلنا گلی ۷ ماهگی
گوشش درد میکنه گلم پشت گوشش روغن زیتون بزن عنبر نس ... ادامه پاسخ