۳ پاسخ

سلام گوشواره طبی رو بعد یک هفته تو گوشش بچرخون اگه راحت چرخید و چرک نداشت میتونی بندازی

۱۴ روز بعد دکتر به من اینجوری گفت

سلام بعداز دو هفته

آخرین مقالات