۱ پاسخ

عزیز براش هدیه بگیر
و از دستشویی کودکان استفاده کن
بچه خاله یا عمویی هم سنش ک میره دستشویی برین دستشویی از نزدیک یکبار ببینه
من دخترم در دستشویی سطلی خودش نمینشست دختر عموش رو دید و از اون روز انجام داد

آخرین مقالات