۲ پاسخ

سلام توروخدا بزار بخوره😊😊مشکل بیشتر ما مامانا غذا نخوردن بچه هامونه

کم کم مقداری ک میخوره کم کنین
اگر یک پاکت چیپس میخورده ۱ پیالش کنید و و مقدار رو کم کنید و بگید این برای شماست دیگه تمام بشه شما یکیتو خوردی بیشتر بخوری دلدر میشی و این چیزا بگید بهش

آخرین مقالات