۱۱ پاسخ

من پودرموبراستفاده میکنم خیلی هم راحته موها رو کم میکنه

آینه استفاده کن.😁🙈 دیگه چاره ای نیس مگر اینکه بدی همسر جان زحمتشو بکشه!😸😸

من میزنم چپل چولاغ میشه.بعداشوهرجان میادزحمتشو میکشه.ولی خیلیرحساس نکن خودتو.اگرمنظورت روی شکمه مال منم خیلی پرموشده کلاموهای بدنم زیادشده ولی روشکمم خیلی شده میگن بخاطراینه بچم پسره.

اره من یا شوهرم تمیزمیکنه یا خواهرم یا مادرم 😁😁😁البته مامانم فقط دستو پامو میزارم اما اون اصرار داره جاهای دیگه رو هم تمیز کنه مادره دیگه قربونش برم
یوقتا ک دسترسی ب کسی ندارم با اینه و حس لامسه ترو تمیز میکنم 😅

از پودر موبر استفاده کن، دیرتر هم در میاد.

از حفظ میزنیم بعضی وقتا پروفسوری میشه😂😂😂😂😂خیلی ام تنوع داره

با موبر..یا بده شوهرت برات تمیز کنه،با اگ خاعر داری باهاش راحتی بگو تمیزت کنه

من موهای شکممو نمیزنم ولی برا پایینترش خودم حدسی رو هوا میزنم دیروزم حموم بودم انگار ی جارو بریدم ☺اومدم بیرون به بهانه اینکه نکنه یکی از ترکامو بریده باشم گفتم علی ببین کجا رو بریدم دید خون میاد ناراحت شد انگار فهمید چن وقته نمیبینم الکی میزنم 😃هر هفته فقط چارراه باز میکنم با ژیلت

من شکممو نمیزنم..اخه چن بار که زدم موهای کرکی و بی رنگ دلم همه رنگی شد😭😭اگه بیشتر بزنم میدونم که زبر میشه...🙁
موهای اونجارو هم شانسی میزنم!!😅😅😅

چرا پودر بهداشتی استفاده نمیکنی عالیه👌👌

فدات ی اینه بزرگ بزارخودتوتمیزکن ی ازپودرموبراستفاده کن راحت تری

آخرین مقالات