۶ پاسخ

پدي لاكت بديد عزيزمممم

قطره دایمیتکون براش بیارخیلی خوبه

قطره «کولیک ِاز» هم خوبه
من تا میدم بچه آروم میشه

عرق نعنا میخورین؟ نبات خیلی تاثیر دارن اینا

دکتر به دختر من وقتی که ۱۵ روزش بود و دلش درد میکرد نفخ داشت قطره دایمیتیکون داد هر ۶ ساعت ۵ قطره ...خوب بود اروم میشد

پدی لاکت روزی 5قطره من از یکماهگی بچه ام میدم خودت فقط لبنیات اصلانخور بعد هرغذا حتما عرق نعنابخور آب داغ ونبات بخور

سوال های مرتبط

آواتار مامان هدیه و رهام مامان هدیه و رهام هدیه و رهام ۲ ماهگی
هر چی دکتر ببری و دارو بدی بدتر میشه ولش کن خودش خ ... ادامه پاسخ
مامان فندق👼🏻 مامان فندق👼🏻 روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان شاهان مامان شاهان شاهان ۲ ماهگی
نفخ ودل درد اهورا نی نی
;