۹ پاسخ

👇👇👇👇 👇👇👇👇👇👇

تصویر

وزن تولدش چقدر بوده الان چنده؟؟

پسر من ۳۳۰۰ وزن تولدش بود الان ک دوماهشه ۶کیلو

۲۵۰۰وزن تولد، دوماهگی ۵کیلو

وزن تولدش 4400بوده

طبق این برنامه باید وزن بگیره

تصویر

هربچه اي فرق ميكنه با وزن تولد بچه بايد مقايسه بشه

بستگی ب وزن تولدش داره
پسرم من بدنیا ک اومد 3200بود.دوماهگی هم 5500بود

عزیزم وزن دوماهگیش از 5800تا6کیلو نرماله

سوال های مرتبط

آواتار مامان 🧿👶MOhanna👶🧿 مامان 🧿👶MOhanna👶🧿 🧿👶MOhanna👶🧿 ۱۴ ماهگی
از 37.8نباید بالا بره خطر داره دمای بدنش 36خوبه هر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان گندم مامان گندم گندم ۱ سالگی
معمولاتایک روزبعدازواکسن اگه تب نداشت زمانش هم هر۴ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 👶ع"طا"ها👦 مامان 👶ع"طا"ها👦 👶ع"طا"ها👦 ۱ سالگی
عزیزم نسبت به وزن تولدش مقایسه کن ببین خوب وزن گرف ... ادامه پاسخ
آواتار مامان arvin مامان arvin arvin ۹ ماهگی
دوبرابروزنش اگه ۵کیلو داشت ۱۰قطره
آواتار مامان سهیل مامان سهیل سهیل ۱ ماهگی
فکر کنم باید از تولدش تا دوماهگی ۲ کیلو اضافه کنه
آواتار مامان ائلوین مامان ائلوین ائلوین ۱ سالگی
بعد زدن واکسن بلافاصله من دادم وزنش هر چه قدر شد د ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آراد مامان آراد آراد ۳ ماهگی
اینجا نوشته
آواتار مامان احمدعلی مامان احمدعلی احمدعلی ۱۷ ماهگی
من فقط روزاول دادم چون ازروزدوم دردی نداشت وگریه ن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان شهروزجون مامان شهروزجون شهروزجون ۱ سالگی
عزیزم نه واکسن رو نباید زودتر بزنی خطرناکه حالا یک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دریس مامان دریس دریس ۱۴ ماهگی
دختر من با وزن ۳ کیلو دنیا اومد واکسن دو ماهگی ۴۵۰ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آقا کیاشا مامان آقا کیاشا آقا کیاشا ۱ ماهگی
ماه اول میتونه بین ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ اضافه کنه و ماه دوم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دایان مامان دایان دایان ۱ سالگی
عزیزم تا 72ساعت
24ساعت اول هر 4ساعت،48ساعت بعدی هر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان خامه عسلی من😘 مامان خامه عسلی من😘 خامه عسلی من😘 ۲ سالگی
پسر من ۲۶۰۰ بدنیا امد دو ماهگی ۶ کیلو
آواتار مامان هیرسا جونی مامان هیرسا جونی هیرسا جونی ۱ سالگی
عزیزم روزی که شد دوماه باید واکسن بزنه
آواتار مامان جگرگوشه مامان جگرگوشه جگرگوشه ۵ ماهگی
توی دوماهگی ۵۵۰۰ بود و وزن تولدشم ۳۵۳۰ بود
;