۷ پاسخ

سرلاک گندم از الان زوده برنج باید بگیری سنگینه براش خیلی

من شیر آپتامیل به پسرم میدم خیلی خوبه

شیره خوبیه سبکه وزن دهیشم خوبه عزیزم

سرلاک گندم وخرما مال هشت ماهگی به بعده سرلاک برنج اول بهش بده

اره گیگوز خیلی خوبه

روزی سه وعده بهش سرلاک بده در اندازه کم مثلا پنج قاشق مربا خوری درست کن چون خرما داره ممکن بدنش واکنش نشون بده

شیر گیگوز خوبه ولی گندم خرما فک کنم ارز9ماهگی به بعد باید بدی سنگینه

سوال های مرتبط

آواتار مامان محمد پارسا مامان محمد پارسا محمد پارسا ۲ ماهگی
سلام مگ چند وزنش
آواتار مامان محمدامین مامان محمدامین محمدامین ۸ ماهگی
سلام من اولین سرلاک برنج دادم
آواتار مامان راژین مامان راژین راژین ۷ ماهگی
سرلاک بهش نده خودت براش حریره و سوپ درست کن
آواتار مامان جانان مامان جانان جانان ۷ ماهگی
ممکنه
ولی منم همینو میدم به دخترم اینجوری نشده
آواتار مامان متین آرتین مامان متین آرتین متین آرتین ۶ ماهگی
سلام گلم سرلاک چی گرفتی ؟ منم بگیرم
آواتار مامان پناه جون🌜 مامان پناه جون🌜 پناه جون🌜 ۱۳ ماهگی
من شش ماه شنیدم
آواتار مامان امیرارسلان مامان امیرارسلان امیرارسلان ۱۲ ماهگی
اره خوبه
کلا شیر بیومیل شیر خوبیه
آواتار مامان توت فرنگی🍓🥰 مامان توت فرنگی🍓🥰 توت فرنگی🍓🥰 ۸ ماهگی
خیر ۶ ماه فقط سرلاک برنجی یا گندمی میشه داد
آواتار مامان امیرحسین مامان امیرحسین امیرحسین ۱۱ ماهگی
زوده اگرم میخوایی بدی سرلاک برنج بده
مامان رستا خانوووم مامان رستا خانوووم ۹ ماهگی
آواتار مامان ائل آی مامان ائل آی ائل آی ۷ ماهگی
بستگی داره به اینکه سازگارباشه باکودکت یانه براکوچ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان یونا🧿 مامان یونا🧿 یونا🧿 ۸ ماهگی
سرلاک نده به پسرت اصلا خوب نیست
بجاش خودت با آردجو ... ادامه پاسخ
;