۸ پاسخ

نترس عزیزم.رفلاکس داره،حتما عاروقشو هم نگرفتی اینطوری شده

اگه فقط یکبار بوده چیزی نیست نگران نباش
منم دخترم بعداز قطره چندبار اینجوری شد قطره ش رو عوض کردم خوب شد
ولی اگه تکرار میشه احتمالا رفلاکسه، ببرش دکتر

عزیز حتما اروق بچه رو نگرفتی

سلام
چرا همه تا بچه بالا میاره میگن رفلاکس داره، بچه شما پنج ماهشه و برا اولین بار بالا آورده، طوری نشده شاید از گرمای هوا حالش بد شده عزیزم

ترش کردی بچه خورده.من یبار ترش کردم بچه شیرمو خورد ی جوری بالا آورد ک یک متر پرت شد استفراغش ب جلو😧 دیگ رفتم همشو دوشیدم ریختم بیرون

ریفلاکس نداره احتمالا

هزیزم مثل پنیر هست؟؟؟ یا شیر صافه

شاید رفلاکس داره

سوال های مرتبط

آواتار مامان سینا مامان سینا سینا ۲ سالگی
اگر یکبار بوده اشکال نداره ولی باز تکرار شد ببرش د ... ادامه پاسخ
آواتار مامان بهراد🌺مشهد🌺 مامان بهراد🌺مشهد🌺 بهراد🌺مشهد🌺 ۲ سالگی
شاید شیرا بخاطر دندوناشه
یاقبلا رفلاکس داشته مجدد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آیداجون مامان آیداجون آیداجون ۲ سالگی
احتمالا رفااکس داره دریچه معده ش گشاده
آواتار مامان یزدان مامان یزدان یزدان ۶ ماهگی
ممکن حساسیت ب چیزی داشته باشه یا بهش موز ندادی
آواتار مامان امیرحسین مامان امیرحسین امیرحسین ۶ ماهگی
آبکی درست کردی بچه معدش تعجب کرده باید مثل غلظت ما ... ادامه پاسخ
;