سلام عکس پنج ماهگی پسرم چطوره

پاسخ دادن
۸ پاسخ

این 6 ماهگی فسقل خانم من

اینم سه ماهگی پسر منه😍

خدانگهش داره واست ماشالله چه تپلیه😍😘

مبارکه خیلی خوب شده😍

با چی درست کردی؟؟؟برنجه؟؟؟قشنگه.😍

ای جــــــــــان ماشالله خدا حفظش کنه😍😘

ماشالله عالیع تپلووو

قشنگه😍 خدا حفظش کنه