۱ پاسخ

سلام. این موضوع رو به نظرم تقریبا همه بچه ها ت این سن دارن.
به نظر من یه نوع کنجکاویه نسبت به اطرافه که باعث میشه خیلی حواسشون رو جمع نکنن.