۲ پاسخ

معنی اسم صدرا بالا برنده و ارج دهنده است

تو اینترنت سرچ کن هر اسمی هست