۳ پاسخ

تو این سن خیلی طبیعیه هم برا دندونه هم این که جیزی میخوان نمیتونن بگن زبون ندارن طفلکا سعی کن وقتی عصبی میشه هواسشا پرت کنی محیط عوض کنی عداشم مشکل همس 😂باید بازی بازی بهش بدی نخورد بزار جلوش نخورد بزار خوب گشتش بشه

نه بابا واسه دندونه

سلام خوش امدی شاید رو دندونه اذیته با واکسن زدی هنوز اذیته صبور باش بچها عرسری تغیراتی دارن مثلا من مدتیه شب کانل بیداره صبح میخابه هیچ راهی نداره