۴ پاسخ

عزیزم دختر منم همینجوری بود روزای اول مامانم میگفت خسته ی راهه😁😁حتمااااا ۲ساعتی یکبار بیدارش کن که قند خونش نیوفته
مامانای اینجا بهم گفتن زیر چونشو ماساژ بده یا تلنگر بزن به کف پاهاش واقعانم جواب گرفتم

عزیزم اگه به کودک دست میزاری واکنش نشون میده مثلا خودشو کش و قوس میده یا پاهاشو جمع میکنه نگران نشو .خوابه ولی اگه هیچ عکس العملی نشون نداد بی حال شده باید شیر بخوره ..من روزایی ک اینجوری بود پاشو میشستم

کف پاشو تلنگر بزن پا میشه ردخور نداره

زردی نداره؟؟روزی چندباربیدارمیشه براشیر؟؟

سوال های مرتبط

آواتار مامان ریحانه مامان ریحانه ریحانه ۱۰ ماهگی
طبیعی هستین؟پیاده روی تاثیر زیاد داره تا چهل هفته ... ادامه پاسخ
آواتار مامان طاها مامان طاها طاها ۱۲ ماهگی
فک کنم کیسه آبته.. برو دکتر سریع عزیزم
;