خانما یکم حالت پریودی شکم درد دارم الان ینی مشکلیه؟

پاسخ دادن
۴ پاسخ

واااای بخدا میخواستم بیام همین سوال رو مطرح کنم چون درد پریود دارم نه در اون حد ولی خفیفش خیلی میترسم

ن عزیزم این دردا طبیعیه سن بارداریت بره بالا بهترمیشی منم اون موقع زیاد درد می‌گرفت دکترم فقط میگفت استراحت کن رحمت داره بزرگ میشه ازاونه

نه عزیزم رحم داره بزرگ میشه
اگ شیاف داری بزن ب پهلو بخواب خوب میشی

نه نترس طبیعیه یکم بنواب خوز میشه سریع