۳ پاسخ

تا ده روز در صورت خونریزی نمخاد بخونی بعد باید غسل کنی و اگه بازم خونریزی داشتی حکم استحازه داره که اونم بسته به خوونریزیت حکمش فرق مکنه

از زمانیکه غسل نفاس کردین(معمولا ده روز نفاس تموم میشه) باید نماز بخونین و اگه بعد نفاس هنوز خونریزی دارین باید ببینین چه نوع استحاضه ای هستین طبق
احکام اون عمل کنین

یعنی تا ۴۰ روز نمیشه نمازخوند؟🤔

سوال های مرتبط

آواتار مامان پوریا😙 مامان پوریا😙 پوریا😙 ۳ ماهگی
سلام استحاضه قلیله کثیره
آواتار مامان محمدحسین مامان محمدحسین محمدحسین ۴ ماهگی
سلام عزیزم. بعضیا تا ۴۰روز خونریزی دارن. ده روزگی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان اردلان مامان اردلان اردلان ۵ ماهگی
غسل و اینا خرافاته بزنین گوگل همه مرجع تقلیدامیگن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان علی اکبر مامان علی اکبر علی اکبر روزهای ابتدایی تولد
سلام باید طبق روز پریودت مثلا 7 روز ،7 روز اول بعد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فروغ مامان فروغ فروغ هفته سی‌وهفتم بارداری
اره گلم...غسل نفاس گفته میشه شبیه غسلای دیگه فقط ا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محیاجون مامان محیاجون محیاجون ۲ ماهگی
نه خانمی.اگر استحاضه ای .غسل کن.برای بچه میبرن حمو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دیانا مامان دیانا دیانا ۲ ماهگی
تاده روز
بعد بستگی ب خونریزی داره ک باید غسل استحا ... ادامه پاسخ
مامان زهرا مامان زهرا ۱ ماهگی
آواتار مامان selena مامان selena selena ۲ ماهگی
سلام گلم یه ماهگی نیست ۴۰ روزگی
مامان آقا یاسان😎 مامان آقا یاسان😎 ۱ ماهگی
آواتار مامان حسنی سادات مامان حسنی سادات حسنی سادات ۳ ماهگی
سلام عزیزم.
چهلم غسل نداره....۱۰ روزگی غسل نفاس دا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سبحان مامان سبحان سبحان ۱ ماهگی
غسل استحاضه عزیزم،
آواتار مامان نبات مامان نبات نبات ۲ ماهگی
به من 2 تا قطره داد یکی اد هست یکی واسه نفخ ایناست ... ادامه پاسخ