۷ پاسخ

بچه ی من وزنش کم بود دکتر گفت کمکی بش شیرخشک بده ولی باشیشه ندش ک بعدا سینتو دیکه نگیره گفت با قاشق بده ولی من چون میترسم با قاشق بدم با قطره چکون این کارو می کنم ی کم زمان بره ولی چاره ای نیست

دختر من گرفت شیشه بعد ول کرد باقاشق بهش میدم شیرخشک

پسرمنم پستونک وشیشهداصلا نخورد با قطره چکان ماههای اول شیرمودادم .عسل برای بچه زیر یکسال ممنوعه لطفا ندیدن

وایییی عسل ک نباید تا ی سال بدی چرا اینکاروکردی خب دیردادی نمیگیره پسر منم اینجوره ولی دندونش میخواره بهش میدم داره مشتاق میشه هرروز دودقیقه بهش میدم بزور ی کم میگره میندازه بیرون

عزیزم عسل برای بچه های زیر یک سال ممنوع

عزیزم عسل زیریسال برابچه سم.اگه نخوادنگیره بکشیش نمیگیره!سرشیشه ات شبیه نوک سینه مادرهست؟

منم پسرم اصلا دوست نداشت با قطره چکان شیرمو میدادم .عسل برای زیریکسال ممنوعه نزنید.

سوال های مرتبط

آواتار مامان ویهان مامان ویهان ویهان ۸ ماهگی
پسر منم نمیگیره خیلی مدل هم گرفتم ولی باهوشه گول ن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فاطمه یسنا مامان فاطمه یسنا فاطمه یسنا ۱۱ ماهگی
باید هی تکرار کنین تا بگیره دختر من شیشه میگیره ول ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نفس مامان نفس نفس ۷ ماهگی
آب قند بزن شاید گرفت
;