۸ پاسخ

از ۲روزگی همش حودم بردمش

من تقریبا از سه ماهگی، البته صندلی حموم داره وگرنه که سخت بود ولی میذارمش روی صندلیش و راحت حمومش میکنم

من از دوماهگی به کمک شوهرم حمامش میکنم

سلام من از سه ماهگی

سلام من از یک ماهگی خودم حمومش میکنم

۳۶ روزگی با شوهر اولین بار بود و ۲ ماهگی خودم تنها بردم با ترس و بلرز

من از همون اول سر بچه دومم اولم هم یه روز خالم برد بقیش وخودم

ازچهل روزگی

سوال های مرتبط

آواتار مامان نیلماه مامان نیلماه نیلماه ۴ ماهگی
بله همین الان از حموم درش اوردم 🤩🤩🤩🤩
آواتار مامان ترنم مامان ترنم ترنم ۸ ماهگی
گناه داره بچه هنوز به مادر نیاز داره زوده ،من شنید ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رمیصا مامان رمیصا رمیصا ۸ ماهگی
من یادگاری نگهشداشتم😁
آواتار مامان 👑⚽💙آراد💙⚽👑 مامان 👑⚽💙آراد💙⚽👑 👑⚽💙آراد💙⚽👑 ۱۴ ماهگی
عزیزم از وقتی که بتونه راحت بشینه خودش نگه داره تا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حسنا زندگیه من مامان حسنا زندگیه من حسنا زندگیه من ۱۱ ماهگی
من از ۴۰روزگی تو‌گهوارش میخوابه اما از اتاق بیرونش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان روشا مامان روشا روشا ۹ ماهگی
از شیش ماهگی شروع کن زودتر باعث میشه مشکل گوارشی پ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دوتا گل های من مامان دوتا گل های من دوتا گل های من ۹ ماهگی
سلام گلم اشکال نداربستگی به بچه داره پسرمن 7ماهگی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ماهانم مامان ماهانم ماهانم ۱۰ ماهگی
سلام خانومی من از ۵ ماهگی شرو کردم چون وزن پسرم یک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آوا مامان آوا آوا ۱۲ ماهگی
اویل مامانم و مادرشوهرم میبردنش دیگه از ۴ ماهگی خو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هلما مامان هلما هلما ۹ ماهگی
من تصمیم دارم از این ماه یکم دورتر بخوابونمش ولی ا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مبین جونم مامان مبین جونم مبین جونم ۷ ماهگی
عزیزم دکتر نسبت به وزن بچه بهت میگه من وسط ۶ ماهگی ... ادامه پاسخ
مامان مهرسام مامان مهرسام ۵ ماهگی
آواتار مامان هانا مامان هانا هانا ۷ ماهگی
از ۶ ماه
ولی دخترم اصلا دوست نداره 🤕
مامان حلما طلاااااا مامان حلما طلاااااا ۹ ماهگی
آواتار مامان ثمین جان مامان ثمین جان ثمین جان ۷ ماهگی
من الان با کمک میتونه بشینه
آواتار مامان ♡شایلین جون♡ مامان ♡شایلین جون♡ ♡شایلین جون♡ ۵ ماهگی
سلام من بعدواکسن ۴ماهگیش فرنی شروع کردم
آواتار مامان 💙💙فرسام 💙💙 مامان 💙💙فرسام 💙💙 💙💙فرسام 💙💙 ۱۴ ماهگی
بچه تا یسال توانایی نداره یوقت پتو ملافه رو صورتش ... ادامه پاسخ
;