۳ پاسخ

هفته های اخر با اینکه جاشون تنگه ولی شیطونی خودشون رو دارن دیگه ی کمم زورشون زیاد شده😄😄😄 هیچ مشکلی نداره گلی ان شالله به سلامتی بغلش کنی

نه عزیزم بچه بزرگ شده لگداش و تکوناش محکمترمیشن منم همیجورم دیگ هفتهاآخر

نه هزیزم طبیعی.
چیکارش داری بزا اون تو برا خودش عشق کنه. دو روز دیکه ک اومد بیرون دلت برا لگداش تنک میشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان هستی مامان هستی هستی هفته سی‌وپنجم بارداری
منم همینجورم هفته ۳۳ ام
آواتار مامان حدیث مامان حدیث حدیث هفته سی‌وششم بارداری
من وقتی استرس میگیرم مثل شما میشم یا برم جایی بچم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه هفته سی‌وپنجم بارداری
کجای دلت هست؟ حالت سفت شدن شکم هم داری؟ دست میزنی ... ادامه پاسخ
مامان مامان پسرم مامان مامان پسرم هفته سی‌وسوم بارداری
آواتار مامان فندقمون👼🍓 مامان فندقمون👼🍓 فندقمون👼🍓 هفته سی‌ودوم بارداری
تا دلت بخاد.مخصوصا وقتی ک میکوبه به نافم یا مثانم😑
آواتار مامان ... مامان ... ... ۱۰ ماهگی
ن بابا چه مشکلی نگران نباش بزارهرطرفی که میخوادلگد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نيما مامان نيما نيما هفته بیست‌ونهم بارداری
ارهههه كله مبارك نينيه كه داره به مثانه ات فشار مي ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فراز مامان فراز فراز ۲ ماهگی
فک نکنم ایراد داشته باشه. من که هروقت نی نی به عرض ... ادامه پاسخ
;