۶ پاسخ

من با سرنگ میدم سوزن سرنگو دربیار بده از قطره چکون راحتتره باز

با قطره چکان شروع کن کم کم بعد باشیشه شیر اگه پستونشو نمیگیره ببر جلوی دهنش فشار بده بره تو دهنش کم کم خوشش میاد میخوره وقتی گشنه باشه حتما شیشه شیر چیکد بگیر که شبیه سینه مادر

وزن تولد و وزن الانش چقدره

دختر منم وزنش کمه با شیشه شیر نمیخوره با قطره چکون میدم بهش

دخترمنم سه ماه ونه روزشه. وزنش کمه هرچقدرشیشه شیرومیدم نمیخوره. دکترگفت باقطره چکان بده اخه اونم خیلی سخته کلی گریه میکنه. خودمم موندم چیکارکنم

مگه چند کیلو هست

سوال های مرتبط

آواتار مامان ایهان مامان ایهان ایهان ۸ ماهگی
باقطره چکان بده اگ شیشه نمیگبره
آواتار مامان علی اصغر مامان علی اصغر علی اصغر ۱ سالگی
باید با نظر دکتر عوض کنی نمیشه ک هر شیر خشکی ک دلت ... ادامه پاسخ
;