۵ پاسخ

نیم ساعت قبل رفتن به بهداشت دو برابر وزن نوزاد بعدش روز اول هر 4 ساعت روز بعد هر 6 ساعت. کمپرس سرد روز اول، گرم روز دوم. بهداشت همه رو بهتون میگه. استامینوفن هم مارک پاراکید بخرین خوش طعمه.

عزیزم قبلشم ندادی ندادی همین که واکسنشو زد بهش بده مونده وزن بچه ات چقدر باشه دوبرابرشو باید هر چهار ساعت بدی

سلام من یه ساعت میشه واکسن دوماهگی رو زدم نه من استامینوفن ندادم قبلش به من گفتن امروز هر چهار ساعت یه بار دو برابر وزن قطره استامینوفن بده فردا هر شیش ساعت پس فردا اگه تب داشت هر هشت ساعت

نیم ساعت قبلش باید بدی اندازه قطره هم باید با. وزن نوزاد حسابکنی مثلا مال من ۲۵٠٠بود هر۶ساعت۵قطره گفته بودن به مدته سهروز

خواستی ببریش بهش بده تعداد قطره ها باید دوبرابر وزنش باشه هر ۴ ساعت یبار روز اول ،روز دومم هر ۶ ساعت یبار

سوال های مرتبط

آواتار مامان نيلا مامان نيلا نيلا ۵ ماهگی
سلام عزيزم امروز هر چهار ساعت يك بار ٩ قطره
فردا ه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حسنا خانم مامان حسنا خانم حسنا خانم ۵ ماهگی
نه عزیزم نده
چون استا مثل مسکن عمل میکنه
اگه بچه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان روژان مامان روژان روژان ۴ ماهگی
نیم ساعت قبل از تزریق دو برابر وزنش بهش بده و بعد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان بارین 🌸 مامان بارین 🌸 بارین 🌸 ۳ ماهگی
منم واسه دخترم استفاده کردم
نیم ساعت قبل واکسنش ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آینور مامان آینور آینور ۲ ماهگی
سعی کن نیم ساعت بعدقطره شیرش بدی ۲۴ ساعت اول هرچها ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ویانا مامان ویانا ویانا ۴ ماهگی
روز قبل لازم نیست روزکه واکسن روزدید بعدش هرچهارسا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پارسا مامان پارسا پارسا ۶ ماهگی
۳۰ دقیقه قبلش باید بدین
آواتار مامان رسا مامان رسا رسا ۲ ماهگی
بله بده بهش. به تعداد قطرات دو برابر وزنش
آواتار مامان هلیاخانوم🧿 مامان هلیاخانوم🧿 هلیاخانوم🧿 ۶ ماهگی
سلام عزیزم 2 برابر وزنش