۱ پاسخ

عزیزم پریود میشی عجله نکنه
من وقتی قطع کنم یه هفته بعد پریود میشم

سوال های مرتبط

آواتار مامان ماهان(مشهد) مامان ماهان(مشهد) ماهان(مشهد) ۱ سالگی
عزیزم فاصله مصرف هر بسته قرص ال دی ۷ روزه
اشکال ن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رادین مامان رادین رادین ۱ سالگی
احتمالش خیلیییی کمه چون تخمک گذاری نداری اونموقع.