پس چرااین مرداشدن خروس جنگی ای خوشبختی.

۲ پاسخ

خخحخ خدا میدونه بیچاره شوهرم من از اسفند پارسال بیکاره خیلی حالش بده داره افسردگی میگیره من همش روحیه میدم بهش چیکار کنم دیگه

گروني ديووونه اشون كرده والا

سوال های مرتبط

آواتار مامان سیده پریا مامان سیده پریا سیده پریا ۶ ماهگی
خوشبختی ..... هرکسی یه نظری داره ولی من میگم باید ... ادامه پاسخ