۲ پاسخ

با شیشه دادی بهش

رفلاکس داره؟؟؟

سوال های مرتبط

آواتار مامان آریانا مامان آریانا آریانا ۸ ماهگی
منم شروع کردم خیلی وقته ازاوایل چهار
آواتار مامان مانیسا مامان مانیسا مانیسا ۴ ماهگی
کولیک داره حتما مثل دختر منه
آواتار مامان ماتیسا مامان ماتیسا ماتیسا ۴ ماهگی
سلام عزیزم .من سه هفته کامل همین داستان و داشتم .. ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دلوين مامان دلوين دلوين ۴ ماهگی
عزيزم شايد رودل كرده يا پهلوهاش سرما خورده
شايدم ا ... ادامه پاسخ