۴ پاسخ

دختر منم اینجوری بود یکروز تمام شیر نخورد فقط میخوابید بردم دکتر کلی سوراخ سوراخش کردن تا ازش خون بگیرن ببینن مشکل چیه بعد گفتن جواب آزمایشش مشکلی نداره ممکنه تا شب شیر نخوره،
مشکلی نیست عزیزم نگران نباش
فقط هواست باشه خدایی نکرده قندش نیوفته

پسر من اینطوری بود، شیشو کامل نمیخورد.یکم که میخورد میخندید و سر شیشه رو تو دهنش میگردوند.
من اون موقع حس میکردم نفخ داره، رو دلش فشاره نمیتونه بیشتر ازون بخوره.
ولی به قول دوستمون شایدم از بازیگوشیش بود
واسه اینکه وزن کم نکنه حجم شیرشو کم میکردم ولی تو فاصله های زمانی کوتاهتر بهش میدادم.بعد یه مدت خوب شد.

من تجربه داشتم بچم یکروزتمام شیرخودمونخوردشیرخشکم که نمیدادم بردم دکترگفت ایرادنداره اون ازشیطنت هاشونه گفت تودوماهگی زیادازاین چیزاپیش میادبعدهیچ دارویی نداد گفت خودش میخوره یک شربت زینک فقط دادحتی گفتم امشبوفرداهم شیرنخوردایرادنداره گفت نه بعدمنم فقط بهش اب میدادم بعددوروزاخرشب سینموگرفت بازیکم خورد

مزه شیرخشک دوست نداره

سوال های مرتبط

آواتار مامان آرمان سروری مامان آرمان سروری آرمان سروری ۶ ماهگی
پسرمنم دوهفته هست اینطوری شده بردم دوکتورگفت که بچ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد مهدی مامان محمد مهدی محمد مهدی ۶ ماهگی
اول بهترین دارو مکیدن نوزاد
دوم برا خودم با شیر ا ... ادامه پاسخ
;