۳ پاسخ

پسرمنم دوهفته هست اینطوری شده بردم دوکتورگفت که بچه ها بعضی موقع لج میکنن درست میشه

حتما ببر متخصص ببینه بدون علت نیست باید معاینه بشه. سلامت کودک از تعداد دفعات خوردن و دفع اونه. غیر از این باید چک بشه

بزرگ تر شده شیطونی میکنه، سعی کن وقتی میخوای بخوابونیش و گیج خواب هست غذا بدی بهش ک بدنش ضعیف نشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان محمد مهدی مامان محمد مهدی محمد مهدی ۶ ماهگی
اول بهترین دارو مکیدن نوزاد
دوم برا خودم با شیر ا ... ادامه پاسخ