۳ پاسخ

ب دکترش زنگ بزن پماد معرفی کنه
یاسین اینطور شد بردمش دکتر دوتا پماد داده بود بهش سر ۲ روز نشده خوب شد یکم لکش مونده بود پمادو مرتب زدم محو شد

باروعن وازلین چرب کن یا پماد کالاندولا

به نظرم از کاندولا استفاده کردی اینجوری شده چون من روی سوختگی پوشک پسرم زدم بعدش اینجوری شد و ۲روزه کاملا رفت

سوال های مرتبط

آواتار مامان انجیر مامان انجیر انجیر ۳ ماهگی
چون بيشتر وقتها دستش مشت کرده است
ولی از دکتر هم ب ... ادامه پاسخ
;