۴ پاسخ

ن ضرری نداره، مامانم میگه فقط اولش خودت یکم فشار بده ک اون شیر مونده بره شیر تازه بیاد بعد بهش بده ک بچه بخوره
قبلش سینتو یکم خیس کن بعد بزار دهنش

نه چه ضرری داره اگه میخوره بزار بمکه

سلام ی کم بدوش ک شیر مونده بیاد بیرون.شیر تازه بهش بده

خوب عزیزم اگه شیر داشتی و بچه هم میخورده چرا ندادی ؟

سوال های مرتبط

آواتار مامان 🎀 پــریـا 🎀 مامان 🎀 پــریـا 🎀 🎀 پــریـا 🎀 ۱۵ ماهگی
شیر خشک
اگه حساسیت نداره شیر خشک عادی
;