غذای کمکی نوزادتونو باچی شروع کردین

۱ پاسخ

هفته اول فرنی، هفته دوم حریر بادام، هفته سوم پوره ها، هفته چهارم سوپ...

سوال های مرتبط

آواتار مامان نهال مامان نهال نهال ۶ ماهگی
من از اواخر ۴ماهگی شروع کردم بشه لعاب برنج دادم
آواتار مامان محمدصدرا مامان محمدصدرا محمدصدرا ۶ ماهگی
اگه وزن بچت خوبه شروع نکن بزار ۶ماهگی
آواتار مامان ریحانه وحنانه مامان ریحانه وحنانه ریحانه وحنانه ۸ ماهگی
من ۴ ماهو ۲۰ روزگی شروع کردم.با فرنی دکتر گف لعاب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان یسنا مامان یسنا یسنا ۴ ماهگی
من دکتر بهم گفت با لعاب برنج شدوع کن تا یه هفته رو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سلین مامان سلین سلین ۵ ماهگی
اول لعاب برنج
بعد فرنی با شیرمادر یا شیرخشک
بعد هم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سینا مامان سینا سینا ۴ ماهگی
پایان شش خود بهداشت بهت میگه تو گوگل سرچ کن میاره
آواتار مامان ستیا مامان ستیا ستیا ۴ ماهگی
اینو دکتر دخترم داد...بعد چهار ماه میشه
آواتار مامان نیکان مامان نیکان نیکان ۸ ماهگی
پنج ماهگی فرنی وحریره بادام میدم بهش
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه ۴ ماهگی
عزیرم اردبرنج واب رو بزاربپزه اندازه یه نخودهم نبا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهرسا مامان مهرسا مهرسا ۶ ماهگی
من بعد واکسن ۴ ماهگی شروع کردم بخاطر رفلاکس و وزن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نی نی مامان نی نی نی نی ۷ ماهگی
اول ۴
آواتار مامان رزا مامان رزا رزا ۶ ماهگی
بعد از سه هفته سوپ باید بدی