بچه ها چند ماهگی گردن میگیرن؟

۱ پاسخ

دخترم یماهگی گردن گرف هر بچه ای متفاوته

سوال های مرتبط

آواتار مامان ایلیا جان مامان ایلیا جان ایلیا جان ۷ ماهگی
بچه ها متفاوت هستند دکتر ایلیا میگه بچه رو با کسی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کیان مامان کیان کیان ۳ ماهگی
ن عزیزم نترس پسر من سه ماهو هفت روزشه الان هنوز خو ... ادامه پاسخ
مامان جوجوکوچولو مامان جوجوکوچولو ۳ ماهگی
آواتار مامان اریا مامان اریا اریا ۴ ماهگی
از چهار ماهگی پسرم گردن گرفته
مامان امیرعلی مامان امیرعلی ۴ ماهگی
آواتار مامان آنیل مامان آنیل آنیل ۲ ماهگی
بستگی داره ‌..بعضی ها زود میگیرن ...ولی بعضی بچه ه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فاطمه سادات مامان فاطمه سادات فاطمه سادات ۹ ماهگی
از دوماهگی ب بعد کم کم ....سعی کن خودت دمر بزاریش ... ادامه پاسخ
مامان امیر علی مامان امیر علی ۶ ماهگی
آواتار مامان آرتان مامان آرتان آرتان ۹ ماهگی
فرق میکنه حالتاش پسر من‌دو سه ماهگی دمر میرف گردنش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آنلی مامان آنلی آنلی ۶ ماهگی
دختر من‌که وقتی بدنیا اومد خیلی شل بود ولی بعد ازی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرامش مامان آرامش آرامش ۳ ماهگی
سلام دختر منم سه ماه و نیمشه هنوز گردن نگرفته
آواتار مامان آلوچه مامان آلوچه آلوچه ۴ ماهگی
تا چهارماهگی وقت داره گردنشو سفت کنه
آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا ۴ ماهگی
خیلی سوال خوبی بود گردن پسرم نگرفته نگرانم دوماه ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد حسین مامان محمد حسین محمد حسین ۷ ماهگی
سلام خوشکل خانوم من بعد از واکسن 2ماهگی گرفت
آواتار مامان فرشته کوچولو مامان فرشته کوچولو فرشته کوچولو ۶ ماهگی
دختر من از سه،ماهگی روی شکم شد الانم که،پنج ماهشه ... ادامه پاسخ
مامان حسین اقا مامان حسین اقا ۳ ماهگی
آواتار مامان زینب جون مامان زینب جون زینب جون ۴ ماهگی
سه ماه و خورده ای ک بود