۴ پاسخ

عکس اون جهت بخوابون پشتشم ی بالشتی چیزی بزار ک تکون نخوره لخاد برگرده،کم کم خوب میشه

سلام گلم اصلا نگران نباش من از کتر دخترم پرسیدم گفت نگران نباش تا 2 سالگی گرد میشه سرشون

پسر منم همینطور نمیدونم چیکار باید کرد

خب بزعکس اون حهت بخوابونش

سوال های مرتبط

آواتار مامان السانا مامان السانا السانا ۴ ماهگی
زیاد خودتونو درگیر باید ها و نباید ها نکنید ببینید ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ارغوان مامان ارغوان ارغوان ۱۱ ماهگی
عزیزم نگران نباش دختر منم اینجور بود تو چهار ماهگی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آسنا مامان آسنا آسنا ۴ ماهگی
دختر منم گوشش اینجور شده ولی اصلا خودمو اذیت نمیکن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیر علی مامان امیر علی امیر علی ۱۰ ماهگی
باید به پهلو راست وچپ بخوابانید به کمک یک بالشت تغ ... ادامه پاسخ
;