۸ پاسخ

عزیزم بهداشت بمن گفت از ۷تاقطره شروع کن روزی سه قطره اضاف کن تابرسه ب۲۵قطره ازبعد اون دیگ روزی۲۵قطره بده یهو نباید زیاد بدی بهش

عزیزم یک سی سی باهمون قطره چکان خودش

قطره اد از ۱۵ روزی شروع میشه
من دکتر اطفال که رفتم بهم گفت از۱۰ قطره شروع کن و هروز ۲ قطره اضافه کن تا بشه ۲۵ قطره
و ۲۵ قطره باید ادامه بدهی

روزی ۲۵ قطره آد بدین

۲۵قطره معادله میشه باهامون قطره چکان پر

25تا من به بچم میدم البته بهداشت گفت

روزی یه سی سی یا همون ۲۰ قطره

۲۵ قطره.

سوال های مرتبط

مامان هلما مامان هلما روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان نازنین مامان نازنین نازنین ۲ ماهگی
۲۵
آواتار مامان آتوسا مامان آتوسا آتوسا ۲ ماهگی
قطره ۲۵
من هر پنج دیقه میدم که قشنگ مزه میکنه میخ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آوینا مامان آوینا آوینا ۵ ماهگی
یکیو بفرست با شماره ملی بچه بهداشت برات بگیره
مامان جوجه مامان جوجه روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان دلیار مامان دلیار دلیار ۱ ماهگی
از همون روز دوم‌ میتونی بدی. روزی ۱ میل
آواتار مامان بهراد مامان بهراد بهراد ۲ ماهگی
عزیزم هر هشت ساعت یکبار پنج قطره
آواتار مامان ضحی و مرثا مامان ضحی و مرثا ضحی و مرثا ۱ ماهگی
نه به بچه دارو گیاهی نده
قطره آد روزی ۲۵ قطره هر ر ... ادامه پاسخ
مامان پسته 👩‍👧 مامان پسته 👩‍👧 روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان متین مامان متین متین روزهای ابتدایی تولد
بهداشت بهم گفت از سه روزگی منم بهش دارم میدم
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه ۳ ماهگی
منم بچه ام اولا اینطوری میشد الان نیم میل صبح نیم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 🦋 الینا 🦋 مامان 🦋 الینا 🦋 🦋 الینا 🦋 ۱ ماهگی
به من آ د میده
آواتار مامان آرسام مامان آرسام آرسام ۲ ماهگی
ازروزپنجم روزی ۲۵قطره
آواتار مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی توت فرنگی ۲ ماهگی
بهداشت گفت یه قطره چکون کامل میشه
آواتار مامان اسرا مامان اسرا اسرا ۱ ماهگی
من از سه روزگی بهش میدم .بهداشت گف یه قطره چکان پر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان feryal مامان feryal feryal روزهای ابتدایی تولد
سلام عزیزم من خودم به بچم هر ۸ ساعت ۵ قطره میدم