۴ پاسخ

عزیزم من دخترم ۴ماهش هست هنوزم همینجور هست زیاد سرفه و عطسه میکنه

شایدبخاطرشیرتوگلوش میپره نوزادای منم ازوقتی دنیااومدن گاهگاهی سرفه میکنن

دخترمن بعضی وقتا سرفه میکنه بخاطر رفلاکسشه

آره عزیزم‌نگران نباش،مخصوصا بچه هائی که رفلاکس دارن

سوال های مرتبط

آواتار مامان کیان مامان کیان کیان ۴ ماهگی
بله تا ۵ یا ۶ بار طبیعیه
آواتار مامان ارمیس مامان ارمیس ارمیس ۳ ماهگی
ب من پزشکش گفت۷یعنی۸وبکنه اسهاله
آواتار مامان فندوق مامان فندوق فندوق ۱ ماهگی
۶ تا ۸ بار نرماله
آواتار مامان ملینا مامان ملینا ملینا ۴ ماهگی
دختر من از وقتی ب دنیا اومد مدفوع ابکیه طبیعی تا 8 ... ادامه پاسخ
مامان امیرعلی مامان امیرعلی ۲ ماهگی
آواتار مامان اوستاجونی مامان اوستاجونی اوستاجونی ۳ ماهگی
حدود چهارساعت هوشیارباشه ولی اگرم بیشترشدنگران نبا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد یاسین جون مامان محمد یاسین جون محمد یاسین جون ۳ ماهگی
عطسه روکه ماها هم بعضی وقتا میکنیم برای نوزادم عاد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهرسام مامان مهرسام مهرسام ۴ ماهگی
اندازه نداره هرموقع گشنشه باید بخوره عزیزم
آواتار مامان فندوق مامان فندوق فندوق ۱ ماهگی
صد بار شیرخودم😂😂😂 دوبارم شیرخشک، یکی شب یکبارم روز
آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا ۳ ماهگی
ببین دوماه و یک ماه نداره عزیزم...طبق نیاز نی نیت ... ادامه پاسخ
مامان مامان امیر حسین مامان مامان امیر حسین ۲ ماهگی
آواتار مامان مهرسا مامان مهرسا مهرسا ۴ ماهگی
یک سی سی پر
آواتار مامان رادوین مامان رادوین رادوین ۵ ماهگی
آره پسرمنم سرفه میکنه دلیلش رفلاکسه؟؟؟؟
;