۳ پاسخ

ببرش دکتر که زیر نظر متخصص باشه

بهتره ببری دختر چک کنه عزیزم یکم قطره بینی بریز دماغش باز بشه

عزیزم هتمن ببرش دکترخدای نکرده ریه هاش چرک میکنه خطرناک

سوال های مرتبط

آواتار مامان کیاشا جون مامان کیاشا جون کیاشا جون ۸ ماهگی
پسر من صداش گرفته بود بردمش دکتر گفت سرما خورده ام ... ادامه پاسخ
آواتار مامان راهین مامان راهین راهین ۸ ماهگی
منم بچم سرماخورد دو بار یه بار بهش شربت آزیترومایس ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 🍼💖شکلات💖🍼 مامان 🍼💖شکلات💖🍼 🍼💖شکلات💖🍼 ۱۷ ماهگی
نرمی حنجره داره نیاز به بستری نیست نهایتا تا یک سا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حسنا خانم مامان حسنا خانم حسنا خانم ۹ ماهگی
تند تند شیر خودت رو بده زود خوب میشه
آواتار مامان رضا مامان رضا رضا ۱۶ ماهگی
حمام گرمی ببرش خوبه فقط بعدش باد سرد بش نخوره بدنش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آراسام مامان آراسام آراسام ۱۲ ماهگی
برای بینیش قطره یا اسپری سدیم کلراید بگیر
;