۵ پاسخ

منم به دخترم میدم خووب خیلی

من میدادم ولی به نظرم هیچ تاثیری نداره.نبات یه ذره بهش بده تو اب ولرم .با قاشوق چای خوری چند قاشوق بده ارومش میکنه

گریپ و بعد ۱ماهگی میدن بدین ولی کم

زیر یک ماه حق دادن دارو ندارین بالای یک ماه میتونید گرمیچر بدین عزیزم

اگه میدونی دلش درد میکنه بده بهش نه مشکل نداره منم میدم بهش

سوال های مرتبط

آواتار مامان محمدحسن مامان محمدحسن محمدحسن ۸ ماهگی
شكمشو سمت عقربه هاي ساعت چرب كن با روغن زيتون بعد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان تیانا مامان تیانا تیانا ۴ ماهگی
نه بهش بده دلش درد میکنه ی قاشق کوجیک بده
آواتار مامان محمد پارسا مامان محمد پارسا محمد پارسا ۴ ماهگی
زیر یه ماه هیچ دارویی نده به جز آد
آواتار مامان آوینا مامان آوینا آوینا ۶ ماهگی
کولیک داره ببر دکتر دارو بده انقد راحت میشید هر دو
آواتار مامان آرتین مامان آرتین آرتین ۵ ماهگی
گریپ واتر بده عزیزم من پسرمو بردم دکتر گریپ واتر د ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پسرم مامان پسرم پسرم ۵ ماهگی
خودت بخور🙁🙁🙁
به بچه هیچی نده توروخدا گناه داره بزر ... ادامه پاسخ
;