۲ پاسخ

نگران نباش عزيزم تكون خورده چيزي نيست اروم باش و نترس گلم

نه نگران نباش هیچ خطری نداره عزیز

سوال های مرتبط

آواتار مامان کارن مامان کارن کارن ۱۱ ماهگی
شکمت خورد زمین ؟برو دکتر خدایی تکرده چیزی نشده باش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آیکان مامان آیکان آیکان ۲ ماهگی
دوسه شب پیش انگشت کوچیکه پام خورد تو میز و پرت شدم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرشا مامان آرشا آرشا ۳ ماهگی
مایعات بخور راه برو‌کاراتو انجام بده سرتم گرم کن م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی ۱۳ ماهگی
نه عزیزم خطری نداره منم همینجوریم شلغم لیمو ترش و ... ادامه پاسخ
آواتار مامان علیرضا😍 مامان علیرضا😍 علیرضا😍 هفته سی‌وششم بارداری
چیزیش نشده نگران نباش
;