۵ پاسخ

من ببلاک میدم راضیم

کیگوز بخاطر درصد چربی بالایی که داره هم مسهله هم برای ورنگیری خوبه هم زود هضم هم هس
ولی تعریف سوپرامیل هم هس
من کمکی کیگوز میدم راضی ام

منم نان استفاده میکنم .خوبه .یبوست نکرد پسرم

من نان استفاده میکنم همه چیش خوب بوده مشکلی نداشته خداروشکر

اپتامیل خوبه
نان یبوست میکنه وگرنه خوبه وزن گیریش

سوال های مرتبط

آواتار مامان کیان مامان کیان کیان ۵ ماهگی
سوپرامیل بهتره
البته مهم اینه چی به بچه ت بسازه
هم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ارمیا مامان ارمیا ارمیا ۳ ماهگی
نان تراریخته هس ندین
آواتار مامان zoha.mersa yzd مامان zoha.mersa yzd zoha.mersa yzd ۲ ماهگی
عزیزم همه شیرخشک ها خوبن بستگی داره چی به کوچولوت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آوا مامان آوا آوا ۵ ماهگی
سلام من میدم زیاد وزن نگرفت دکترش یه روغن داد گفت ... ادامه پاسخ
مامان کیان مامان کیان ۳ ماهگی
آواتار مامان آرمان مامان آرمان آرمان ۶ ماهگی
من سوپرامیل میدم راضیم
مامان ریحانه مامان ریحانه ۴ ماهگی
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی ۳ ماهگی
نان عالیه.
آواتار مامان سودا مامان سودا سودا ۵ ماهگی
اگه ب بچه تون میسازه آپتامیل رو انتخاب کنید من ب د ... ادامه پاسخ
;