آواتار مامان سلین خانومی مامان سلین خانومی سلین خانومی ۳ ماهگی
عزیزم بچه ها با هم متفاوتن بچه خواهر من تا ۱۴ ماهگی داشت خیلی شدید بود
آواتار مامان محدثه مامان محدثه محدثه ۱ ماهگی
شیاف دیکلوفناک هرهشت ساعت یه بار استفاده کن خیلی دردوکم میکنه
آواتار مامان آیهان مامان آیهان آیهان ۵ ماهگی
عزیزم براش کته درست کن ..زردچوبه نزن..نمک‌هم یه کوچولو
آواتار مامان حلما مامان حلما حلما ۳ ماهگی
شاید میخواین پریود بشین ک فقط در حد لکه
آواتار مامان باران مامان باران باران ۱۰ ماهگی
منکه میخام همین کارو بکنم ...آخه فایده شیر مادر برای بچه تا یکساله ....به بعد الویت اول با غذاست بعد شیر مادر...سعی کن بعد یکسال شس کمتر بهش بدی تا تو یه فرصت مناسب قط کنی ...به یک باره قط نکنی که بچه رو دچار مشکل کنی
آواتار مامان آرتا مامان آرتا آرتا ۱ ماهگی
پسر منم همینجوری بود باید بلند میشدیم کلی تو خونه میگردوندیم تا آروم بشه و سینمو بگیره بعدش متوجه شدم دلپیچه داره از وقتی قطره پدی لاکت و بهش میدم دیگه اینجوری نشده
آواتار مامان حلما مامان حلما حلما ۳ ماهگی
سرش صافه نی نی تون
آواتار مامان مایسا مامان مایسا مایسا ۵ ماهگی
سوپ براش یکم زود نیست ؟؟بهش میخوایین غذا بدین باهاش هی بازی کنید بهش بدید میخوره فرنی و حریره بادوم رو شیرین میکنین؟؟
مامان ابوالفضل ۵ ماهگی
۱ پاسخ
آواتار مامان محمدمهدی مامان محمدمهدی محمدمهدی ۵ ماهگی
عزیزم فرنــــــــی فقط ارد برنج اب شیر
اماحریر ،بادام توش هست