مامان گل پسرم😘 ۱ سالگی
آواتار مامان یاسین مامان یاسین یاسین ۲ سالگی
برای بچه فقط گلرنگ خوبه هم خوشبوعه هم چشم نمیسوزونه
آواتار مامان رادین مامان رادین رادین ۱۶ ماهگی
من فروختم
مامان حلما ۱۲ ماهگی
مامان وروجک ۱ سالگی
آواتار مامان آیرا مامان آیرا آیرا ۱ سالگی
نە من چیزی نمیزنم سرخ کردنی سماق ونمک میزنم هم ترشە هم خوش طعم
آواتار مامان یکتا مامان یکتا یکتا ۱ سالگی
دقیقا مثل من....من همش نگران شوهرمم وقتی پیشم میترسم خدایی نکرده اتفاقی براش بیفته هرکاریم میکنم نمیتونم از خودم دور کنم اینارو یا وقتی زنگ میزنم جوتب نمیده انقدر فکرای بد میاد تو ذهنم
آواتار مامان آوا مامان آوا آوا ۱ سالگی
خودت مسواک بزن ببینه بعد مسواکشو بده دستش خودش میزنه به همین راحتی
آواتار مامان ❤امیرمحمدنفسم ❤ مامان ❤امیرمحمدنفسم ❤ ❤امیرمحمدنفسم ❤ ۱۴ ماهگی
اگه منظورت کف پاهاته روغن گلیسرین بزن بعد یه پلاستیک پات کن شب تا صبح . سه شب تکرار کن خوب خوب میشه
مامان امیرحسین ۱ سالگی