آواتار مامان محمد مامان محمد محمد ۱۴ ماهگی
خب از خود دکتر بپرس فک نکنم تاثیر داشته باشه
آواتار مامان پانیا مامان پانیا پانیا ۱۷ ماهگی
نه عزیزم ولی تو باز بگو که بچه شیر میدی..من دخترم 1 ماهشم نشده بود رفتم دندونمو عصب کشی کردم
آواتار مامان اقا دانیال مامان اقا دانیال اقا دانیال ۱۵ ماهگی
باید از دکترت سوال کنی ولی فک نکنم رو شیرت تاثیری داشته باشه
آواتار مامان امیرعباس مامان امیرعباس امیرعباس ۱۴ ماهگی
سلام گلم حتما ی متخصص زنان برو و بهش بگو