آواتار مامان مهرسام مامان مهرسام مهرسام ۱ سالگی
مهرسام برفک میزد شنیدن دو دلیل داذه یکی میشه گرمای زیادی بدن از سردی طحال هم میشه
ویه دلیل دیگه کمبود کلسیم
به مهرسام 6 ساعت یک بار 6 قطره نیستات دادم تا 4 روز خوب شد
آواتار مامان الین مامان الین الین ۱۳ ماهگی
اگر زبونش سفیده و اذیت نمیکنه راحت شیر میخوره و گریه نمیکنه اون سفیدیا هیچی نیست چربی شیره میمونه رو زبونش رو زبون دختر منم هست ب دکتر نشون دادم گفت برفک نیست
مامان سوگند ۲ سالگی
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه ۲ سالگی
افت حالت جوش داره.من سره دخترم فکر میکردم شیره.اخه سره زبونش بود با قطرهچکون کهبهش اد میدادم روی افت ها میریختم متوجه شدم شیر نیست
مامان هومهر و رادمهر ۷ ماهگی
آواتار مامان 🎀 پــریـا 🎀 مامان 🎀 پــریـا 🎀 🎀 پــریـا 🎀 ۷ ماهگی
سلام گلم نه یه نوع قارچه باید درمون کنی ک بیشتر تشه اگه هنوز برفکه به نظرت
آواتار مامان ستاره خانوم مامان ستاره خانوم ستاره خانوم ۱۵ ماهگی
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
مامان دختر نازم ۱۴ ماهگی
آواتار مامان پرنیان و پرهام مامان پرنیان و پرهام پرنیان و پرهام ۱۳ ماهگی
سلام عزیزم هی زبونشو میاره بیرون و گریه میکنه قشنگ مشخص
مامان یزدان ۱۱ ماهگی
آواتار مامان ایسان مامان ایسان ایسان ۱۳ ماهگی
سلام قطره نیستاتین
مامان آریا ۱ سالگی
آواتار مامان بنیامین مامان بنیامین بنیامین ۱ سالگی
تو دهنش یا رو زبونش پر میشه از دونه های سفید
مامان امیر مهدی ۱ سالگی
آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا ۱ سالگی
داخل دهنش رو لثه هاش سفید میشه اگه درمان نشه تاول میزنه
مامان نوید ۱ سالگی
آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۱ سالگی
برفک انواع مختلف داره بعضیها حاد هستند و بچه خیلی بی قرار میشه ولی یه مدلشم خفیفه تو لپاش سفید میشه حالت پوسته پوسته یعنی با ناخن روش بکشی کنده میشه بچه هم بی قراری نداره .من بچه م تو سه ماهگی شد تا یه ماه و نیم درگیرش بودم خیلی زود خوب میشه ولی دوباره تکثیر میشه .