مامان سوگند ۱۳ ماهگی
۱ پاسخ
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه ۱۶ ماهگی
افت حالت جوش داره.من سره دخترم فکر میکردم شیره.اخه سره زبونش بود با قطرهچکون کهبهش اد میدادم روی افت ها میریختم متوجه شدم شیر نیست
آواتار مامان پارسا مامان پارسا پارسا ۶ ماهگی
سلام نه عزیزم. پسر منم همینطوره. تا موقعی که دندون دربیارن هست.
آواتار مامان تیناجون💛💛💚 مامان تیناجون💛💛💚 تیناجون💛💛💚 ۱۰ ماهگی
مفید بود 💘💋💋💋💋
آواتار مامان تیام جون مامان تیام جون تیام جون ۱۰ ماهگی
پسر من دوتا دندونش در اومده خوب شده الان
مامان ماهان ۱۳ ماهگی
۲ پاسخ
آواتار مامان کارن مامان کارن کارن ۱۴ ماهگی
سلام عادیه نگران نباش فقط امکانش هم هست ک بخاطر ریفلاکس باشه...