درمان بی اشتهایی کودکان

آواتار مامان سبا سادات مامان سبا سادات سبا سادات ۲ سالگی
شربت زینک اشتها اوره و برای تقویت بچه هم مفید
آواتار مامان حلما مامان حلما حلما ۲ سالگی
سلام بله میتونه باشه
آواتار مامان آقا ویهان مامان آقا ویهان آقا ویهان ۲ سالگی
سلام بله عالیه. واسه خوابم خوبه
آواتار مامان آریو مامان آریو آریو ۲ سالگی
عزیزم سر از خود نباید دارو بدی ببرش دکتر نسخه بده
آواتار مامان مهبد مامان مهبد مهبد ۲ سالگی
از شربت زینک استفاده کن غذاهای متنوع بهش بده
آواتار مامان بهراد🌺مشهد🌺 مامان بهراد🌺مشهد🌺 بهراد🌺مشهد🌺 ۲ سالگی
منک یبار نیستاتین زدم تودهنم انقد تلخه چندبار هی د ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد مامان محمد محمد ۲ سالگی
سلام عزیزم اره باید قطره مولتی ویتامین و اهن هم دا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آیدا مامان آیدا آیدا ۳ سالگی
دوره ایه
خوب میشه
فقط شیرشو حتما بده و کم نکن