شير دادن به نوزاد بعد از نزديكي

مامان میثاق مامان میثاق ۲ سالگی
آواتار مامان آقا مهدی مامان آقا مهدی آقا مهدی ۲ سالگی
بلافاصله بعد از نزدیکی غسل کن بعد غسل میتونی به نو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد حسین جان مامان محمد حسین جان محمد حسین جان ۳ سالگی
گناهی محسوب نمیشه ولی میگن رو تربیت بچه تاثیر داره ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرتین مامان آرتین آرتین ۱ سالگی
تو رو خدا از این دایره خرافات بیاید بیرون .مگه کار ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کیارش مامان کیارش کیارش ۱ سالگی
چه ربطی به هورمون داره
مامان آرسام کوچولو مامان آرسام کوچولو ۱ سالگی
آواتار مامان آتنا مامان آتنا آتنا ۱ سالگی
به نظرمن با بدن جنوب اصلا به بچه هاتون شیرندین قدی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نازنین زهرا💕 مامان نازنین زهرا💕 نازنین زهرا💕 ۱ سالگی
حکمش اینه که ایرادی نداره اما بهتره که پاک باشین. ... ادامه پاسخ