شير دادن به نوزاد بعد از نزديكي

مامان میثاق مامان میثاق ۵ سالگی
آواتار مامان رادوین مامان رادوین رادوین ۳ سالگی
عجیب ترین سوال و سمی ترین جوابارو دیدم😑😑😑😑این اخون ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد حسین جان مامان محمد حسین جان محمد حسین جان ۵ سالگی
گناهی محسوب نمیشه ولی میگن رو تربیت بچه تاثیر داره ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرتین مامان آرتین آرتین ۴ سالگی
تو رو خدا از این دایره خرافات بیاید بیرون .مگه کار ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کیارش مامان کیارش کیارش ۴ سالگی
چه ربطی به هورمون داره
مامان آرسام کوچولو مامان آرسام کوچولو ۴ سالگی
آواتار مامان آتنا مامان آتنا آتنا ۴ سالگی
به نظرمن با بدن جنوب اصلا به بچه هاتون شیرندین قدی ... ادامه پاسخ