تغذیه و شیردهی نوزاد

تغذیه نوزادان نقشی اساسی در سلامت روحی و جسمی کودکان در سالهای آینده دارد. تغذیه در رشد و نمو کودکان اثرات بسیار زیادی دارد و رشد کودکانی که تغذیه ناصحیح و ناکافی دارند ازکودکانی که خوب تغذیه می‌شوند، کمتر است. سوء تغذیه، چه در دوران جنینی، چه در دوران نوزادی و شیرخوارگی ممکن است توقف رشد، عقب ماندگی ذهنی و مغزی و کاهش رشد عصبی را به همراه داشته باشد. گذشته از این، کودکانی که تغذیه مناسب ندارند، مستعد ابتلا به انواع بیماری‌های عفونی هستند که این بیماری‌ها به‌نوبه خود، بر سلامت جسمی و بعضاً روانی کودک تاثیر منفی می‌گذارند.

در این بخش از وب سایت گهواره مجموعه مقالات مربوط به تغذیه و شیردهی نوزاد گردآوری شده است؛ مانند مقالات مرتبط با بهترین روش تغذیه نوزاد، اصول تغذیه با شیر مادر، تغذیه با شیر خشک، زمان شروع غذای کمکی و دستورالعمل‌های مربوط به تهیه آن، روش صحیح تغذیه نوزاد و بسیاری موارد دیگر. هدف از مقالات این بخش، این است که آگاهی شما در زمینه تغذیه نوزاد افزایش پیدا کند، تا بتوانید نیازهای تغذیه‌ای کودک را فراهم کنید و در تعامل با پزشک متخصص اطفال، نوزادانی با رشد نرمال، سالم و شاد داشته باشید.