نوزادم قطره استامینوفن نمیخوره

آواتار مامان رهام مامان رهام رهام ۴ سالگی
به هیچ عنوان دارو رو با شیر قاطی نکنید مخصوصا استا ... ادامه پاسخ