نوزادم قطره استامینوفن نمیخوره

آواتار مامان رهام مامان رهام رهام ۱ سالگی
به هیچ عنوان دارو رو با شیر قاطی نکنید مخصوصا استا ... ادامه پاسخ