بیهوشی زایمان سزارین

آواتار مامان آمین مامان آمین آمین ۲ سالگی
عزیزم من یه ماهه سز کردم.قبل عمل سوند میزارن نه در ... ادامه پاسخ
مامان مهرسام مامان مهرسام ۲ سالگی
آواتار مامان یسنا مامان یسنا یسنا ۲ سالگی
خوب برو از دکتر سوال کن برا چی بیهوشش کرده
آواتار مامان ترنم مامان ترنم ترنم ۸ ماهگی
منم سزارین شدم اما چیزی از فشار متوجه نشدم انگار ه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهراد مامان مهراد مهراد ۱ سالگی
بی هوشی عمومی دیگه انجام نمیدن که کامل یی خبر باشی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حسین مامان حسین حسین ۸ ماهگی
منم مثل بید میلرزیدم از ترس ولی اصلا متوجه نشدم ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نویان مامان نویان نویان ۱ سالگی
از نظر علمی بی حسی خیلی بهتره
ممکنه عوارضی مثل سر ... ادامه پاسخ