خونریزی در ماه اول بارداری

آواتار مامان باران مامان باران باران ۱۴ ماهگی
اگه حامله باشی و خون ببینی دیگه پریودی نیس احتمالا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آقا مهراد مامان آقا مهراد آقا مهراد ۷ ماهگی
مامان من تا چهار ماهگی پریود کامل میشد. از تکون خو ... ادامه پاسخ
مامان فرشته هام مامان فرشته هام ۱۰ ماهگی
آواتار مامان کیاراد کوروش. مامان کیاراد کوروش. کیاراد کوروش. ۴ ماهگی
سلام من داشتم مهمانی یا کارزیاد میکنم کمردرد میشم ... ادامه پاسخ