رنگ مایع کیسه آب جنین

آواتار مامان ریحانه مامان ریحانه ریحانه ۳ سالگی
ترشح ک عادیه عزیزم ,اگه بی رنگ و بی بو باشه عادیه
آواتار مامان کیان مامان کیان کیان ۳ سالگی
سلام هرچه زودتر به دکتر مراجعه کن گلم.
آواتار مامان زینب❤ مامان زینب❤ زینب❤ ۱ سالگی
سلام رنگ مایع دور جنین اغلب بی رنگه و ترشحش غیر ار ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پرهام مامان پرهام پرهام ۲ سالگی
بو و رنگ ندارد
هم میتوند کم کم بیاد هم یکدفعه اگر ... ادامه پاسخ